Całodobowy odbór zmarłego
Formalności
Dodano do katalogu czwartek 10 grudzień, 2015

W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu:

  • należy niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe (999 lub 112) lub lekarza rodzinnego w celu stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu

  • następnie należy powiadomić zakład pogrzebowy w celu odebrania zwłok osoby zmarłej i przewiezienia ich do chłodni


W przypadku, jeśli zgon nastąpił w szpitalu:

  • należy udać się na oddział, gdzie nastąpił zgon w celu otrzymania karty zgonu. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do USC w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.


AKT ZGONU:

Zgon osoby należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon.

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania aktu zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon

- dowód osobisty Osoby Zmarłej

- jeżeli Osoba Zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

- odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka).

Ostatnio przeglądane

Twoje ostatnio przeglądane strony
  1. Całodobowy odbór zmarłego